تبلیغات
شمیم شیعه - حدیث ولایت
 
کدام دین را قبول دارید؟
تعداد مطالب :
تعداد نویسندگان :
آخرین بروز رسانی :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
بازدید کل :
آخرین بازدید :

 
 
نویسنده : شیعه
تاریخ : شنبه 24 فروردین 1392
نظرات

حدیث ولایت از منابع اهل سنت و استدلال سریع آن به ولایت بلافصل علی(ع)

حدیث ولایت حدیثی است كه با سندهای متعدد و صحیح و با عبارات مختلف روایت شده و ما در اینجا به برخی از روایات آن اشاره می‌كنم:

روایت اول:

احمد بن حنبل می‌گوید:

پیامبر به علی (علیه السلام) فرمودند:

أنت ولیی فی كل مؤمن بعدی.

تو بعد از من، ولی أمر مسلمین هستی.

مسند احمد بن حنبل، ج1، ص331 ـ مجمع الزوائد للهیثمی، ج9، ص120 ـ السنن الكبرى للنسائی، ج5، ص132 ـ خصائص أمیر المؤمنین للنسائی، ص64 ـ المعجم الكبیر للطبرانی، ج12، ص78 ـ الإستیعاب لإبن عبد البر، ج3، ص1091 ـ تاریخ مدینة دمشق لإبن عساكر، ج42، ص102 ـ الوافی بالوفیات للصفدی، ج21، ص178 ـ البدایة و النهایة لإبن كثیر، ج7، ص381

روایت دوم:

در المستدرك الصحیحین این‌گونه آمده است:

أنت ولی كل مؤمن بعدی و مؤمنة.

المستدرك الصحیحین للحاكم النیشابوری، ج3، ص134

روایت سوم:

در برخی منابع این‌گونه آمده است:

من كنت ولیه، فعلی ولیه.

هر كس من ولی أمر او هستم، پس از من علی ولی أمر اوست.

مسند احمد بن حنبل، ج5، ص350 ـ فضائل الصحابة للنسائی، ص14 ـ فتح الباری شرح صحیح البخاری لإبن حجر العسقلانی، ج8، ص53 ـ المصنف لإبن أبی شیبة الكوفی، ج7، ص494 ـ السنن الكبرى للنسائی، ج5، ص45 ـ صحیح ابن حبان، ج15، ص375 ـ المعجم الكبیر للطبرانی، ج5، ص166 ـ الجامع الصغیر للسیوطی، ج2، ص642 ـ كنز العمال للمتقی الهندی، ج13، ص104 ـ الكامل لعبد الله بن عدی، ج2، ص362 ـ تاریخ مدینة دمشق لإبن عساكر، ج42، ص188 ـ أنساب الأشراف للبلاذری، ص106 ـ تاریخ الإسلام للذهبی، ج3، ص629

روایت چهارم:

در منابع دیگری هم این‌چنین آمده است:

ان علیاً منی و أنا منه و هو ولی كل مؤمن بعدی.

علی از من است و من هم از علی هستم. علی، ولی تمام مؤمنین بعد از من است.

مسند احمد بن حنبل، ج4، ص438 ـ المستدرك الصحیحین للحاكم النیشابوری، ج3، ص110 ـ سنن الترمذی، ج5، ص296 ـ عمدة القاری للعینی، ج16، ص214 ـ مسند أبی داود، ص111 ـ المصنف لإبن أبی شیبة الكوفی، ج7، ص504 ـ مسند أبی یعلى، ج1، ص293 ـ صحیح ابن حبان، ج15، ص374 ـ المعجم الكبیر للطبرانی، ج18، ص129 ـ كنز العمال للمتقی الهندی، ج11، ص599 ـ فیض القدیر شرح الجامع الصغیر للمناوی، ج4، ص471 ـ الكامل لعبد الله بن عدی، ج2، ص146 ـ تاریخ مدینة دمشق لإبن عساكر، ج42، ص198 ـ أسد الغابة لإبن الأثیر، ج4، ص27 ـ میزان الإعتدال الذهبی، ج1، ص410 ـ الإصابة لإبن حجر، ج4، ص468 ـ تاریخ الإسلام للذهبی، ج3، ص631 ـ البدایة و النهایة لإبن كثیر، ج7، ص381

روایت پنجم:

در مسند احمد آمده است:

و هو ولیكم بعدی.

مسند احمد بن حنبل، ج5، ص356 ـ خصائص أمیر المؤمنین للنسائی، ص99 ـ فیض القدیر شرح الجامع الصغیر للمناوی، ج4، ص471 ـ تاریخ مدینة دمشق لإبن عساكر، ج42، ص189 ـ مناقب علی بن أبی طالب لإبن مردویه الأصفهانی، ص119 ـ تاریخ الإسلام للذهبی، ج3، ص628

روایت ششم:

در المعجم الكبیر طبرانی آمده است:

فهو أولى الناس بكم بعدی.

المعجم الكبیر للطبرانی، ج22، ص135 ـ أسد الغابة لإبن الأثیر، ج5، ص94 ـ كنز العمال للمتقی الهندی، ج11، ص612 ـ فیض القدیر شرح الجامع الصغیر للمناوی، ج4، ص471 ـ مناقب علی بن أبی طالب لإبن مردویه الأصفهانی، ص119 ـ

البانی ـ معروف به بخاری زمان ـ در كتاب السلسلة الصحیحة در مورد این حدیث می‌گوید:

صحیح الإسناد.

السلسلة الصحیحة، ج5، ص222

استعمال لفظ ولی به معنای خلافت توسط خلفاء

عزیزان دقت داشته باشند كه كلمه ولی مانند كلمه مولی قابل مناقشه نیست و این كلمه را خود خلفاء در حق خودشان و دیگران استفاده كرده‌اند و منظورشان خلافت بوده است.

اولا:

وقتی ابوبكر به خلافت می‌رسد، می‌گوید:

لقد ولیتكم أمركم و لست بخیركم

من ولی أمر شما انتخاب شدم و بهترین افراد شما نیستم.

الطبقات الكبرى لمحمد بن سعد، ج3، ص182و212ـ تفسیر الرازی، ج23، ص117 ـ تفسیر القرطبی، ج3، ص262 ـ تاریخ مدینة دمشق لإبن عساكر، ج30، ص301 و304 ـ البدایة و النهایة لإبن كثیر، ج5، ص269 ـ السیرة النبویة لإبن كثیر، ج4، ص493 ـ تاریخ الإسلام للذهبی، ج14، ص292 ـ أسد الغابة لإبن الأثیر، ج4، ص70 ـ سیر أعلام النبلاء للذهبی، ج3، ص148 ـ تاریخ الطبری، ج2، ص619 ـ الامامة و السیاسة لإبن قتیبة الدینوری، تحقیق الزینی، ج1، ص23

ابن كثیر دمشقی بعد از نقل عبارت از ابوبكر می‌گوید:

و هذا إسناد صحیح.

سند این روایت صحیح است.

البدایة و النهایة لإبن كثیر، ج6، ص333

ثانیا:

ابوبکر در آخرین لحظات زندگی می‌گوید:

قد ولیت علیكم عمر.

سیره عمر بن الخطاب، ص37

در منابع دیگر این‌چنین آمده است:

ثم رفع أبو بكر یدیه فقال اللهم ولیته بغیر أمر نبیك ولم أرد بذلك إلا صلاحهم وخفت علیهم الفتنة فعملت فیهم بما أنت أعلم به وقد حضر من أمری ما قد حضر فاجتهدت لهم الراء فولیت علیهم خیرهم لهم وأقواهم علیهم وأحرصهم على رشدهم ولم أرد محاماة عمر

الثقات لإبن حبان، ج2، ص192

هم‌چنین ابوبکر گفت:

إنی ولیت أمركم خیركم فی نفسی.

تاریخ الطبری، ج2، ص619 ـ تاریخ مدینة دمشق لإبن عساكر، ج30، ص418 ـ أسد الغابة لإبن الأثیر، ج4، ص70 ـ میزان الإعتدال الذهبی، ج3، ص109 ـ لسان المیزان لإبن حجر، ج4، ص188 ـ تاریخ الإسلام للذهبی، ج3، ص117 ـ الامامة و السیاسة لإبن قتیبة الدینوری، تحقیق الزینی، ج1، ص23

عمر بن خطاب به مردم می‌گوید:

ألا إنی قد ولیت علیكم ...

تاریخ الطبری، ج3، ص165 ـ البدایة و النهایة لإبن كثیر، ج7، ص92

ثالثا:

عمر هم در آخرین لحظات زندگی می‌گوید:

لو أدركت سالم مولی أبی حذیفه لولیته الخلافة.

اگر سالم، غلام أبو حذیفه بود، او را ولی و سرپرست شما در خلافت قرار می‌دادم.

تفسیر البحر المحیط لأبی حیان الأندلسی، ج4، ص314 ـ تاریخ ابن خلدون، ج1، ص194

رابعا:

لو أدركت أبا عبیدة بن الجراح لولیته.

اگر أبا عبیدة بن الجراح زنده بود، او را ولی شما قرار می‌دادم.

تاریخ مدینة دمشق لإبن عساكر، ج16، ص241 ـ تاریخ المدینة لإبن شبة النمیری، ج3، ص886 ـ سیر أعلام النبلاء للذهبی، ج1، ص372 ـ الامامة و السیاسة لإبن قتیبة الدینوری، تحقیق الزینی، ج1، ص28

خامسا:

لو أدركت معاذ بن جبل ولیته.

اگر معاذ بن جبل زنده بود، او را ولی شما قرار می‌دادم.

تاریخ مدینة دمشق لإبن عساكر، ج25، ص461 ـ تاریخ المدینة لإبن شبة النمیری، ج3، ص887

سادسا:

لو أدركت خالد بن الولید ولیته.

اگر خالد بن الولید زنده بود، او را ولی شما قرار می‌دادم.

تاریخ مدینة دمشق لإبن عساكر، ج16، ص241 ـ تاریخ المدینة لإبن شبة النمیری، ج3، ص887 ـ سیر أعلام النبلاء للذهبی، ج1، ص372 ـ الامامة و السیاسة لإبن قتیبة الدینوری، تحقیق الزینی، ج1، ص28

حالا از برادران اهل سنت می‌خواهیم كه یك روایت برای ما بیاورند كه پیامبر اکرم (صلى الله علیه و آله) فرموده باشند:

أبو بكر ولیكم بعدی

عمر ولیكم بعدی

عثمان ولیكم بعدی

بالاترین دلیل اهل سنت بر خلافت ابوبکر

بالاترین مطلبی كه برای حقانیت ابوبكر آورده‌اند، این است:

رسول الله (صلى الله علیه و سلم) در آخرین لحظات زندگی‌اش، ابوبکر را به جای خودش برای اقامه نماز فرستاد. اگر كسی بهتر از ابوبكر بود، رسول الله (صلى الله علیه و سلم) او را انتخاب می‌كرد. بنابراین از ابوبكر بهتر پیدا نشد. ابوبکر كه جانشین رسول الله (صلى الله علیه و سلم) در نماز جماعت است، آیا نمی‌شود جانشین رسول الله (صلى الله علیه و سلم) در مسائل دنیوی باشد؟!

در صحیح بخاری به نقل از عایشه آمده است:

مروا أبا بكر أن یصلى بالناس، فلما دخل فی الصلاة، وجد رسول الله صلى الله علیه و سلم فی نفسه خفة، فقام یهادى بین رجلین و رجلاه یخطان فی الأرض حتى دخل المسجد، فلما سمع أبو بكر حسه ذهب أبو بكر یتأخر، فأومأ إلیه رسول الله صلى الله علیه و سلم فجاء رسول الله صلى الله علیه و سلم حتى جلس عن یسار أبى بكر، فكان أبو بكر یصلى قائما و كان رسول الله صلى الله علیه و سلم یصلى قاعدا.

وقتی رسول الله (صلى الله علیه و سلم) متوجه شد ابوبكر می‌خواهد برای مردم نماز بخواند، با آن حال بیمارش بلند شد و در حالی‌كه توان راه رفتن نداشت، بلند شد و ـ یك دست بر گردن عباس و یك دست بر گردن علی ـ و با این‌كه پاهای مباركش بر روی زمین كشیده می‌شد، به مسجد آمد و ابوبكر را كنار زد و خودش نماز خواند.

متأسفانه برادران اهل سنت چیز بسیار عجیبی را اینجا مطرح کرده اند تا بتوانند خلاصه یک برای خلافت ابوبکر اعلام نمایند،دقت فرمائید:

یقتدى أبو بكر بصلاة رسول الله صلى الله علیه و سلم و الناس مقتدون بصلاة أبى بكر رضی الله عنه !!!

ابوبکر به حضرت إقتداء كرد و مردم هم به ابوبکر اقتداء كردند !!!

صحیح البخاری، ج1، ص175

آیا چنین نماز جماعتی وجود خارجی دارد ، مگر می شود نفر اول به امام جماعت اقتدا کنند و بقیه به آن نفر اول !!!

راحتر نبود که می گفتند مردم همه به پیامبر(ص) اقتدا کردند و توفیق خواندن آخرین نماز جماعت رسول الله(ص) بدست آوردند.

خلاصه ای از بیانات آیه الله حسینی قزوینی


مرتبط با: حدیث ولایت ,
می توانید دیدگاه خود را بنویسید
choc چهارشنبه 12 اردیبهشت 1397 09:10 ق.ظ
I'm really loving the theme/design of your website. Do you ever run into any web
browser compatibility problems? A few of my blog audience have complained about my blog not operating correctly in Explorer but looks great
in Firefox. Do you have any suggestions to help fix this
problem?
What is distraction osteogenesis? دوشنبه 16 مرداد 1396 08:12 ب.ظ
I know this website presents quality based posts and extra information, is there any other web page which provides
these information in quality?
Can you get an operation to make you taller? جمعه 13 مرداد 1396 09:15 ب.ظ
Good day very nice website!! Man .. Beautiful .. Amazing
.. I will bookmark your site and take the feeds additionally?
I am glad to find numerous useful info right here in the
submit, we'd like develop extra strategies in this regard,
thank you for sharing. . . . . .
http://randaidleburg.weebly.com/blog/hammer-toe-treatment-without-surgery دوشنبه 9 مرداد 1396 09:12 ق.ظ
Hi outstanding website! Does running a blog similar to this require a
great deal of work? I have very little expertise in programming however I
was hoping to start my own blog soon. Anyhow, should you have any recommendations or techniques for new blog owners please share.

I understand this is off subject nevertheless I just
wanted to ask. Many thanks!
manicure سه شنبه 22 فروردین 1396 09:15 ق.ظ
Saved as a favorite, I love your site!
manicure دوشنبه 21 فروردین 1396 10:50 ب.ظ
Today, I went to the beach with my children. I found a
sea shell and gave it to my 4 year old daughter and
said "You can hear the ocean if you put this to your ear." She placed the shell
to her ear and screamed. There was a hermit crab inside
and it pinched her ear. She never wants to go back! LoL I know this is entirely off topic
but I had to tell someone!
manicure دوشنبه 21 فروردین 1396 12:35 ب.ظ
This is a really good tip especially to those fresh to the blogosphere.
Short but very accurate information… Many thanks for sharing this one.
A must read post!
manicure یکشنبه 13 فروردین 1396 07:10 ب.ظ
It's an awesome piece of writing designed for all the
web users; they will get benefit from it I am sure.
BHW جمعه 11 فروردین 1396 03:20 ب.ظ
Hello there, just became alert to your blog through Google, and found that it's truly informative.
I'm gonna watch out for brussels. I'll be grateful if you continue this in future.
Many people will be benefited from your writing. Cheers!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
 
 
حقا که حقیقتا علی حق باشد
حق است علی ز حق که بر حق باشد
دیدیم خطی به دفتر لم یزلی
حق با علی و علی مع الحق باشد

شیعه